Home      Fotos     Strecke

 

Sponsoren:

 
 

 

Ergebnisse aus den Vorjahren 2013   2014   2015    2016

 

alles ohne Gewähr, Fehler bitte melden!

26.04.2017

 

10.05.2017

Name Klasse Zeit

Ø

Kunz Alberto   TTÜ40  21,50 46,33
Quitzow Bernd   TTÜ40  22,28 44,70
Blasczyk Michael   TTÜ40  22,43 44,40
Graben Michael   TTÜ40  22,46 44,35
Walther Tom   TTU40  22,49 44,29
Pfeil Michael   TTÜ40  22,52 44,23
Wallenborn Jochen   TTU40  22,58 44,11
Ronig Andreas   TTU40  23,02 43,27
Meyer Michael   TTÜ40  23,07 43,17
Klein Karsten   RRU40  23,08 43,15
Mikus Stefan   TTU40  23,48 42,42
Gisart Sebastian   TTU40  23,52 42,35
Meyer Janine   TTU40  23,55 42,29
Unger Jochen   TTÜ40  24,03 41,45
Buxbaum Detlef   TTÜ40  24,07 41,38
Fischer Björn   RRÜ40  24,11 41,31
Böckelmann Peter   RRU40  24,52 40,62
Reichhardt Jens   RRU40  24,55 40,57
Fischer Marcel   TTÜ40  24,57 40,54
Siebert Armin   TTÜ40  25,17 39,57
Tesch Tobias   RRU40  25,24 39,46
Kremer Alex   TTU40  25,26 39,43
Kalisch Michael   TTÜ40  25,26 39,43
Van de Loo   RRU40  25,27 39,41
Boda Thomas   RRU40  25,34 39,31
Hoff Sebastian   RRU40  25,44 39,15
Vitz Daniel   RRU40  26,12 38,13
Cupan Mirko   RRÜ40  26,32 37,84
Preuss Simon   RRÜ40  26,59 37,46
Fischer Lars   RRU40  27,12 36,73
Müller Harald   TTÜ40  28,06 35,50
Minten Barbara   TTÜ40  28,10 35,44
Meyer Klaus   RRÜ60  28,16 35,37
Pierson Sandra   TTÜ40  29,10 34,23
Schöps Patrick   TTU40  29,23 34,07
Schäfer Wolfgang   TTÜ40  29,30 33,99
Rick Melanie   RRU40  30,23 32,95
Hildebrandt Andreas   RRÜ40  30,49 32,67
Musiol Wendelin   TTÜ40  31,50 31,62
Peter König TT60 32,50 30,65
Löffler Günther   RRÜ60  32,54 30,61
Schlesinger Alex   RRÜ40  32,57 30,58
Schlesinger Ines   RRU40  34,08 29,23

sehr schöne Fotos von Hans Werner Vits in der Dropbox

 

Name Klasse Zeit Ø
thomas cristian   21,29 46,78
happel simon   21,37 46,61
wallenborn jochen   21,43 46,48
blasczyk michael   21,51 46,30
pfeil michael   21,52 46,28
meyer michael   21,54 46,24
quitzow bernd   22,03 45,21
graben michael   22,15 44,97
walter tom   22,15 44,97
sorge julian   22,38 44,50
augustinski bernd   22,45 44,37
gisart sebastian   22,53 44,21
rundio michael   23,09 43,14
unger jochen   23,11 43,10
fehlau Axel   23,11 43,10
cramer eric   23,12 43,08
buxbaum detlef   23,16 43,01
esser andreas   23,19 42,95
fischer jan   23,23 42,88
heyer sascha   23,3 42,75
mikus stefan   23,30 42,75
estler b.   23,35 42,66
over bernd   23,40 42,56
meyer janine   23,48 42,42
reichhardt jens   23,56 42,28
fischer marcel   24,10 41,33
kremer alex   24,26 41,06
nuhr peter   24,30 40,99
boda thomas   24,30 40,99
van de loo robin   24,44 40,75
mertens guido   24,45 40,74
prede robert   24,49 40,67
werheit kurt   25,06 39,74
wollweber andreas   25,16 39,59
hoff sebastian   25,21 39,51
höher nobert   25,38 39,24
diehl britta   25,43 39,17
wester bernd   25,44 39,15
preuss simon   25,59 38,92
cupan mirko   26,13 38,12
gossen fabian   26,13 38,12
erbeck jens   26,24 37,96
vieren ralf   26,40 37,73
meyer klaus   26,53 37,54
schöckmaier theresa   27,08 36,78
müller harald    27,11 36,74
cornelius lara   27,30 36,48
schäfer wolfgang   27,39 36,36
vitz daniel   28,16 35,37
pierson sandra   28,42 35,05
vieren oliver   29,09 34,24
musiol wendelin   29,16 34,16
könig peter   29,30 33,99
fricke bettina   30,15 33,03
löffler günther   31,30 31,82
stautz volker      
vitz hans werner      
wolf jonas      
schindler georg.    defekt   
schmidt michael      
kalisch michael      
kaufmann paul      
 

31.05.2017
Name Klasse Zeit Ø
Kunz Alberto   TTÜ40  20,50 48,59
Happel Simon   TTU40  21,06 47,29
Koopmann Holger   TTÜ40  21,14 47,11
Quitzow Bernd  TTÜ40  21,25 46,87
Weifenbach Alex   TTU40  21,36 46,63
Mlnickel Marco   TTU40  21,38 46,59
Rundio Michael   TTU40  21,40 46,54
Meyer Michael   TTÜ40  21,42 46,50
Pfeil Michael   TTÜ40  21,43 46,48
Blasczyk Michael   TTÜ40  21,44 46,46
Rausch Anton   TTÜ40  21,56 46,20
Graben Michael   TTÜ40  22,14 44,99
Klein Karsten   RRU40  22,25 44,76
Buxbaum Detlef   TTÜ40  22,55 44,17
Mikus Stefan   TTU40  23,01 43,29
Preuss Simon   RRÜ40  23,02 43,27
Gisart Sebastian   RRU40  23,09 43,14
Caponera Andre   TTÜ40  23,12 43,08
Reichhardt Jens   TTU40  23,25 42,84
Meyer Janine   TTU40  23,27 42,80
Cramer Eric   TTU40  23,31 42,73
Espendiller Frank   TTÜ40  23,33 42,69
Esser Andreas   TTÜ40  23,38 42,60
Mertens Guido   TTÜ40  23,41 42,55
Siebert Armin   TTÜ40  23,43 42,51
Nuhr Peter   TTU40  23,57 42,26
Zoschke Michael   RRU40  24,12 41,29
Kremer Alex   TTU40  24,16 41,23
Höer Nobert   TTÜ40  24,29 41,00
Kalisch Michael   TTÜ40  24,32 40,95
Wollmann Sen   TTU40  24,34 40,92
Tesch Tobias   RRU40  24,36 40,89
Bredol Peter   TTU40  24,46 40,72
Bosbach Stefan   RRÜ40  24,46 40,72
Booda Thomas   RRU40  24,53 40,60
Gottwald Daniel   TTÜ40  25,01 39,82
Peters Christian   RRÜ40  25,06 39,74
Schumacher Götz   TTÜ40  25,13 39,63
Kaufmann Paul   TTU40  25,21 39,51
Proff Andreas   TTÜ40  25,35 39,29
Minten Barbara   TTÜ40  25,37 39,26
Wierig Thomas   TTÜ40  26,01 38,29
Klumpe Torsten   RRÜ40  26,13 38,12
Wollweber   RRÜ40  26,14 38,10
Erbeck Jens   RRÜ40  26,16 38,07
Wolff Jonas   RRU40  26,18 38,04
Fischer Lars   RRU40  26,21 38,00
Müler Harald   TTÜ40  26,26 37,93
Hözschold Rainer   TTÜ40  26,26 37,93
Willper Katja   RRU40  26,45 37,66
Illger Henrik   RRU40  26,59 37,46
Beerbaum Stephan   TTÜ40  27,13 36,71